D.Pharma Staff

Mr. Ravi Kumar

Lecturer

M.Pharma (Pursing),
B.Pharma

Miss Babita Chaurasiya

Lecturer

B.Pharma

Mr. Pawan Rajput

Lecturer

B.Pharma

Mr. Ajay Pratap Singh

Lecturer

M.Pharma (Pursing),
B.Pharma

Mr. Hemant Bansal

Lecturer

M.Pharma (Pursing),
B.Pharma

Ms. Vanshika Shandilya

Lecturer

M.Pharma (Pursing),
B.Pharma