Our Rankers

Shubham Rathore

MBA 3rd Sem

82.12%

Sukansha Mittal

MBA 3rd Sem

82%

Brajesh Kateriya

MBA 3rd Sem

79.25%

Tushar Rastogi

MBA 1st sem

74.6%

Muskan Jha

MBA 1st sem

72.6%

Archi Jain

B.Pharma 8th Sem

8.71 CGPA

Nazir Alam

B.Pharma 8th Sem

8.54 CGPA

Vikas Shivhare